Trädfällning BRF HAVET 16

Arbetet på fastigheterna för BRF HAVET 16 ute i Vikingshill i Nacka är i full gång och här ser vi lite tidigare bilder på avverkningen av de tallar som tyvärr var i vägen för huskropparna. 

30 mars 2017 – Vy från Vikingshillsvägen mot fastigheterna 14:18 och 14:94

BRF HAVET 16 - trädfällning

30 juni 2017 – Vy från Vikingshillsvägen mot fastigheterna 14:18 och 14:94

10 oktober 2017 – Vy från fastigheten 14:18 mot Vikingshillsvägen

BRF HAVET 16 Avverkning av skog Brisk Properties AB

10 oktober 2017 – Vy från Vikingshillsvägen upp mot fastigheterna 1:172 och 1:173

BRF HAVET 16 Avverkning av skog Brisk Properties AB

10 oktober 2017 – Vy från fastigheterna 1:172 och 1:173 mot Enrisvägen.